loader image

Aktualności

Poprawa efektywności energetycznej w PPUH “Polmark Kielce” Sp. z o.o.
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i pozyskanie
energii z OZE poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków produkcyjnych
(docieplenie ścian, stropów, wymiana stolarki, wymiana oświetlenia) oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,00 kW.
Projekt realizowany w ramach RPOWŚ w latach 2014-2020r, umowa nr RPSW 03.02.00-26-0052/18-00.

Poprawa efektywności energetycznej w PPUH “Polmark Kielce” Sp. z o.o.
Prewencja wypadkowa

Wyróżnienie dla naszej firmy w programie zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy – “Prewencja wypadkowa”. Dyplomy i wyróżnienia za wysokie standardy pracy oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracy, zostały przyznane na uroczystej gali, 23 listopada 2019 r. w Kielcach.

Prewencja wypadkowa
Remont zbudowy do przwożenia substancji ropopochodnych

W dniach od 25 marca do 10 maja 2022 roku firma POLMARK Kielce przeprowadziła remont zabudowy do przewożenia substancji ropopochodnych.

Zabudowa została zamontowana na podwoziu MAN EEV . Gotowy pojazd został przekazany użytkownikowi firmie RAN – FLEX.

Remont zbudowy do przwożenia substancji ropopochodnych
Close Menu