loader image

Zastosowanie:
Myjnie do kół i podwozi znajdują zastosowanie w kopalniach odkrywkowych, zakładach produkcyjnych, na wysypiskach śmieci, na placach budów oraz wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba mycia kół samochodów ciężarowych przed wyjazdem na drogi publiczne.

Maksymalne obciążenie, t/oś

13

Ilość dysz, szt.

144-304

Maksymalna przepustowość na godz.

120

Długość komory myjącej, m

4,34-8,50

Maksymalne obciążenie t/oś

Ilość dysz szt.

Maksymalna przepustowość
pojazd/godz.

Długość komory myjącej m

Pojemność zbiornika, m3

SZCZEGÓŁY

SERIA MS

13

144-304

120

4,34-8,50

28-38

SERIA MZ

13

144-304

120

4,34-8,50

28-38

SERIA MM

13

144-304

120

4,34-8,50

28-38

SERIA HD

SERIA MW

Close Menu