loader image

Zastosowanie:
Myjnie do kół i podwozi znajdują zastosowanie w kopalniach odkrywkowych, zakładach produkcyjnych, na wysypiskach śmieci, na placach budów oraz wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba mycia kół samochodów ciężarowych przed wyjazdem na drogi publiczne.

Poza standardowymi typami myjni, projektujemy i produkujemy również myjnie na specjalne zamówienia klientów. Takie projekty uwzględniają wymagania wynikające ze specyfiki pracujących w danym zakładzie maszyn oraz panujących w nim warunków.

Maksymalne obciążenie, t/oś

11,5

Ilość dysz, szt.

144-304

Maksymalna przepustowość na godz.

120

Długość komory myjącej, m

4,34-8,50

Maksymalne obciążenie t/oś

Ilość dysz szt.

Maksymalna przepustowość
pojazd/godz.

Długość komory myjącej m

Pojemność zbiornika, m3

SZCZEGÓŁY

SERIA MS

11,5

144-304

120

4,34-8,50

28-38

SERIA MZ

11,5

144-304

120

4,34-8,50

28-38

SERIA MM

11,5

144-304

120

4,34-8,50

28-38

Close Menu