loader image

Polityka Jakości PPUH „Polmark Kielce” Sp. z o.o.

Polityka Jakości w PPUH „Polmark Kielce” Sp. z o.o. oparta jest na Zintegrowanym System Zarządzania Zawierającym:

System Zarządzania Jakością wg. Normy PN-EN-ISO 9001:2015-10,
System Zarządzania Środowiskowego wg. Normy PN-EN-ISO 14001:2015-09
System Zarządzania BHP wg. Normy PN-N-45001:2018

     Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „POLMARK Kielce” Sp. z o.o. realizuje politykę wyrażającą się w utrzymaniu opinii wiarygodnego oraz godnego zaufania partnera, dostarczając klientom usługi i wyroby na wysokim poziomie jakości i przy korzystnej cenie.
Przy ustalaniu poziomu jakości naszych produktów i w trakcie działań związanych z ich realizacją dążymy do: minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko oraz do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów, dostawców i społeczeństwa.

Cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

 • Oferować i sprzedawać tylko te wyroby, które będą akceptowane przez KLIENTÓW, spełniając ich potrzeby i oczekiwania z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów dotyczących wyrobu/usługi, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Umacniać i utrwalać konkurencyjną pozycję Spółki na rynku w zakresie oferowanych wyrobów.
 • Rozszerzać działalność Spółki.
 • Zapobiegać zanieczyszczeniom oraz zmniejszać niekorzystne oddziaływanie na środowisko.
 • Racjonalnie użytkować surowce, materiały, paliwa, energię i wodę.
 • Zapobiegać wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz doskonalić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizacja przyjętych celów następuje poprzez:

 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i innych.
 • Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • Ciągłe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.
 • Racjonalizację organizacji i metod pracy w celu zwiększenia obiektywnych czynników zapewnienia jakości oraz poprawę warunków pracy i ochrony środowiska jako czynnika sprzyjającego tworzeniu klimatu dobrej jakości.
 • Analizowanie wymagań stron zainteresowanych oraz komunikowanie się z nimi.
Close Menu